Historia - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia

O SZKOLE > Historia

     W październiku 1962 rozpoczyna swoją działalność  Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Czerwińsku do której przyjęto 36 uczniów. Założycielami szkoły był mgr inż. Zdzisław Kot i Czesław Przedpełski, który pełnił funkcję kierownika szkoły do 1968 roku. Szkoła Przysposobienia Rolniczego istniała w latach 1962-1968. W tym okresie przyjęto 287 uczniów, ukończyło 192.    

Mgr inż. Zdzisław Kot na niedzielnym spacerze
z grupą młodzieży z SPRPierwsza siedziba SPR w budynku Szkoły Podstawowej


     Zdzisław Kot, nauczyciel SPR w Czerwińsku i metodyk Wydziału Oświaty w Płońsku miał ogromny wpływ na rozwój  i pracę szkoły. Działał inspirująco na Radę Pedagogiczną, bardzo dbał o wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i księgozbiór szkolny.

Grupa młodzieży z opiekunem praktyk
mgr inż. Zdzisławem Kotem


     
W czasie roku szkolnego mgr inż. Zdzisław Kot organizował dla młodzieży praktyki zawodowe w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które chętnie przyjmowały młodzież z Czerwińska. W czasie wolnym od pracy i w niedzielę opiekunowie praktyk wyjeżdzali z młodzieżą na wycieczki.


Nauczyciel motoryzacji rolnictwa inż. Jan Domański z młodzieżą podczas praktyki zawodowej

 

       

Absolwenci ZSR wraz z Radą Pedagogiczną

     Rok 1992 to początek współpracy pomiędzy Szkołą Rolniczą w Pouille, a Szkołą Rolniczą w Czerwińsku. Wymiana pomiędzy szkołami trwa do dnia dzisiejszego (więcej informacji w zakładce Wymiana Zagraniczna).

Roczny staż nauczycieli i absolwentów we Francji

     Od 1 września 1968 roku na bazie Szkoły Przysposobienia Rolniczego powstaje Zasadnicza Szkoła Rolnicza  - specjalizacja ogrodnictwo. Do ZSR przyjęto 1163 uczniów, ukończyło ją 921. Dyrektorami szkoły byli:

  • mgr inż. Zdzisław Kot,

  • mgr Stanisław Ziemkiewicz,

  • mgr Andrzej Gronkiewicz,

  • mgr Maria Hanna Sroczyńska.

     Od dnia 1 września 1992 roku w wyniku przeprowadzonego konkursu dyrektorem ZSR w Czerwińsku została mgr inż. Maria Teresa Durda. Organem prowadzącym szkołę było Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Pierwszy wyjazd młodzieży ZSR do Francji w 1992r.

     Od 1 września 1996 roku na bazie Zasadniczej Szkoły Rolniczej powstaje 4-letnie Liceum Rolnicze,  natomiast  z dniem 1 września 1998 roku zostaje powołane do życia 5-letnie Liceum Agrobiznesu.

 

  Rok 1999 jest rokiem przełomowym w funkcjonowaniu szkoły (zbliża się reforma szkolnictwa), w budynku szkoły podstawowej z dniem 1 września 2000 roku będzie również funkcjonować gimnazjum. W związku z tym budynek jest za mały aby pomieścił trzy szkoły. Wiosną 2000 roku Wójt Gminy Michał Walerysiak kupuje budynek po pawilonie handlowym w Czerwińsku i wydzierżawia go Starostwu Powiatowemu w Płońsku z przeznaczeniem na szkołę. Mimo trudności finansowych Starostwo Powiatowe w Płońsku na czele ze starostą Kazimierzem Dąbkowskim i wicestarostą Janem Mączewskim przekazało  środki finansowe na remont budynku po pawilonie handlowym z przeznaczeniem na budynek szkolny dla Liceum Rolniczego i Agrobiznesu. Należało przygotować budynek na 1 września 2000 roku do odbioru. W lipcu i sierpniu 2000 r. przy remoncie pracowało wiele grup remontowych, pomagali rodzice, uczniowie i nauczyciele. Wszystkim zależało na oddaniu obiektu szkolnego w terminie. Wspólny wysiłek wszystkich osób zaangażowanych dał efekt 1 września 2000 roku młodzież Liceum Rolniczego i Agrobiznesu rozpoczęła naukę we własnym budynku szkolnym.Poświęcenie wyremontowanego budynku szkolnego
28 września 2000r.Remont budynku po pawilonie handlowym

Pierwszy rocznik maturzystów przed nową siedzibą szkoły

     Od 1 września 2002r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu , w Czerwińsku powstaje Zespół  Szkół w skład którego wchodzą:
1. Technikum – zawód „Technik agrobiznesu”
2. Liceum Profilowane
3. Liceum Agrobiznesu

 

     6 maja 2004 roku  odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Królowej Jadwigi. Ten dzień na długo zapisał  się w pamięci nauczycieli, uczniów, pracowników Zespołu Szkól, a nawet mieszkańców Czerwińska.

Para Królewska wraz z dworem i rycertwem
tuż przed Mszą Świętą

Orszak historyczny w drodze
do Kościoła Najświętszej Marii Panny


     
Sobotnia uroczystość rozpoczęła się przemarszem orszaku historycznego do Kościoła Najświętszej Marii Panny i Mszą Świętą podczas której został poświęcony sztandar szkoły.

 

     Po Mszy Świętej orszak króloweski przeszedł ulicami Czerwińska i para królewska złożyła kwiaty przy kamieniu grunwaldzkim, a potem rozpoczeła się uroczystość w budynku szkoły.
     
W tym dniu odbywa się pierwsze  w historii szkoły ślubowanie na sztandar przedstawicieli wszystkich klas:
1. Karolina Górnicka – I klasa Liceum Profilowanego
2. Monika Kołodziejska – II klasa Liceum Profilowanego
3. Dariusz Dziwulski – I klasa Technikum
4. Krzysztof Liberek – II klasa Technikum

5. Katarzyna Więcińska – IV a Liceum Agrobiznesu
6. Radosław Błaszczyk – IV b Liceum Agrobiznesu

Poświęcenie sztandaru     Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości odbyła się część artystyczna, podczas której młodzież przybliżyła zebranym gością postać Królowej Jadwigi.

     Na koniec Płocka drużyna Kusznicza zaprezentowała pokaz walk rycerskich. Uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoje umiejętności w turnieju kuszniczym.

 

Pierwsze ślubowanie uczniów technikum
i liceum profilowanego na sztandar szkoły

     21 marca 2007  roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr Dariusz Umięcki. W 2008 roku zostaje utworzone Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Rozpoczyna swoją działalność Koło Teatralne, które od tej pory dba o część artystyczną uroczystości szkolnych. 2009 roku utworzone zostaje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  W 2010 roku  zorganizowana zostaje po raz pierwszy akcja krwiodawstwa pod hasłem „ Kropla Życia”, młodzież wraz z nauczycielami, Dyrektorem Szkoły i absolwentami dwa razy w roku biorą czynny udział w tej akcji.

Grupa młodzieży ukraińskiej w Biskupinie

     15.X. 2004 r. odbyło się pierwsze w historii szkoły ślubowanie klas pierwszych nowego rocznika. Tego dnia obchodzone jest również co rocznie święto naszej patronki.

Koło Teatralne

Krwiodawstwo

    Rok 2011 to rozpoczęcie współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami z Ukrainy, oraz pierwszy rok działalności  Spółdzielni Uczniowskiej „Agronomik”, w szkole zorganizowany zostaje finał „Szlachetnej Paczki”.


 
 

Nasi uczniowie na Ukrainie    
17 listopada 2012 roku Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku świętował jubileusz 50 –lecia. W szkole spotkali się nauczyciele, absolwenci i dyrektorzy placówki. Sobotnia uroczystość rozpoczęła się mszą św. w czerwińskiej bazylice, a potem nauczyciele, absolwenci i zaproszeni goście spotkali się w budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi. Tu można było obejrzeć prezentację dotyczącą historii szkoły oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów.  Minutą ciszy uczczono pamięć nauczycieli, którzy odeszli.
    
Więcej zdjęć z uroczystości w zakładce Galeria.

Na zdj. dyr. Zdzisław Kot i poseł Jan Maria Jackowski

 
 

            Poczet Sztandarowy w Bazylice Czerwińskiej

                  Na zdjęciu byli dyrektorzy Zespołu Szkół

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego