Rada Rodziców - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Rada Rodziców

O SZKOLE


PRZEWODNICZĄCA:

Edyta Witkowska


ZASTĘPCA:

Małgorzata Żółtowska


SKARBNIK:

Rafał Batyński

 


PLAN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zadania  

Sposób realizacji

Termin

Osoba/y
Odpowiedzialna/e   

1. Organizacja pracy Rady Rodziców

1.Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
2.Zorganizowanie ogólnego zebrania.
3.Wybór trójek klasowych.

wrzesień

wrzesień
wrzesień

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły
Wychowawcy
klas, Dyrektor szkoły  

2. Opracowanie regulaminu RR

1.Wybór Rady Rodziców.
2. Zorganizowanie spotkania RR
3.Opracowanie regulaminu RR
4. Opracowanie planu pracy.
5.Ustalenie wysokości składek na  Radę Rodziców.

październik
październik
październik
październik
październik

Dyrektor szkoły
Przewodnicząca RR
Przewodnicząca RR
Przewodnicząca RR
Przewodnicząca RR, Dyrektor szkoły.    

3. Współpraca z Radą Pedagogiczną.

1.Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
2.Opiniowanie planu wychowawczego szkoły.
3.Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania
4.Przedstawienie Radzie Rodziców uchwał Rady Pedagogicznej.
5.Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych.

wg. hanmonogramu
październik

październik

wg. potrzeb


wg. kalendarza

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Przewodnicząca RR

Przewodnicząca RR

4. Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych i akademii.

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
2.Ślubowanie klas pierwszych.
3.Dzień Edukacji Narodowej.
4.Andrzejki
5.Wigilia szkolna
6. Choinka szkolna.
7. Walentynki

8.Inne uroczystości szkolne

9.Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
10.Zakończenie roku szkolnego 201
5/2016

wrzesień
październik
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty

wg kalendarza imprez
kwiecień

czerwiec

Dyrektor szkoly
wychowawcy klas I
Dyrektor, Rada R
Przewodnicząca RR
Przewodnicząca RR
Przewodnicząca RR
Przewodnicząca RR oraz wychowawcy klas

Przewodnicząca RR

Przewodnicząca RR
Przewodnicząca RR, trójki klasowe  

Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi
w Czerwińsku nad Wisłą
.....
Edyta Witkowska.....

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego