Wolontariat - regulamin - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Wolontariat - regulamin

O SZKOLE > Wolontariat

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza
w Zespole Szkół im. Królowej JadwigiI. Postanowienia ogólne


1. Wolontariusze pracują na zasadzie wolontariatu, całkowicie bezpłatnie.
2. Wolontariuszem może być każdy. Pomaga on dobrowolnie i świadomie.
3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą otartą dla wszystkich, którzy chcą dobra dla innych.
4. Klub Wolontariusza działa wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc, gdzie można służyć ludziom potrzebującym.
5. SKW skierowane jest dla młodych osób, którzy pragną pomagać najbardziej potrzebującym, wspomagają inicjatywy charytatywne/ kulturowe.

II. Cele i sposoby działania


1. Głównym  celem SKW jest szerzenie i propagowanie pomoc potrzebującym.
2. Celem wolonatiatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz wrażliwości, życzliwości i bezinteresowności na potrzeby innych.
3.  Klub angażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze charytatywnym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz osób potrzebujących .
5. Wolontariusze aktywne działają w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
6. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
7. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.
8. Klub Wolontariusza angażuje się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.).
9. Prowadzi warsztaty, szkolenia, zbiórki charytatywne oraz promocje wolontariatu.
10. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi.


III. Wolontariusze


1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym i działa na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
2. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
3. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
4. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
5. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
6. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego